ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

www.detskadrehoteca.com παρέχει προστασία και εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από τους πελάτες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 των Γενικών Όρων χρήσης της ιστοσελίδας ως εξής:

Άρθρο 2. Προστασία των πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων που παρέχουν οι πελάτες.

/1/ Οι πελάτες παρέχουν εθελοντικά τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση της παραγγελίας για τα προϊόντα που έχουν ζητήσει.

Οι παρεχόμενες πληροφορίες χρησιμοποιούνται μόνο για την εξυπηρέτηση του πελάτη.

/2/ Οι πληροφορίες που παρέχονται από τους πελάτες δεν παρέχονται σε τρίτους, εκτός από τις συνεργαζόμενες εταιρείες (υπηρεσίες ταχυμεταφορών κλπ.), που συμμετέχουν άμεσα στα στάδια της διαδικασίας εξυπηρέτησης και εκτέλεσης των παραγγελιών των πελατών.

/3/ Το ηλεκτρονικό κατάστημα λαμβάνει τα προβλεπόμενα μέτρα που απαιτούνται από το νόμο για την προστασία των αποθηκευμένων πληροφοριών που παρέχονται από τους πελάτες, αλλά δεν είναι υπεύθυνο εάν, παρά τα ληφθέντα μέτρα, τρίτα μέρη αποκτήσουν τις πληροφορίες ως αποτέλεσμα παράνομης εισχώρησης στο σύστημα του ιστότπου.

/4/ Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας και των ρητρών των παρόντων Γενικών όρωνwww.detskadrehoteca.com μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη για τους σκοπούς που προβλέπονται στη σύμβαση.  

/5/ www.detskadrehoteca.com έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγουν οι πελάτες για την προσφορά προϊόντων και/ή υπηρεσιών στον πελάτη, για προωθήσεις, αποστολή χαιρετισμών, την οργάνωση τόμπολας, αιτήματα, για τις εσωτερικές στατιστικές του ηλεκτρονικού καταστήματος και άλλους σκοπούς που επιτρέπονται από το νόμο, εκτός από την περίπτωση ρητής διαφωνίας του πελάτη, που αποστέλλεται μέσω  e-mail στην ενότητα „Επικοινωνία” της ιστοσελίδας www.detskadrehoteca.com.

 

Web Analytics